Το φράγμα του Ιλαρίωνος κατασκευάστηκε από αμμοχάλικο ποταμού και έχει αργιλικό πυρήνα. Έχει όγκο 8 εκατομμύρια κυβικά και θα δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη πεντακοσίων εκατομμυρίων κυβικών με ωφέλιμο όγκο 400 εκατομμυρίων κυβικών. Τα νερά της τεχνητής λίμνης θα καλύψουν όλο το φαράγγι της Ζάμπορδας. Η λεκάνη απορροής του έργου είναι περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο συνολικός όγκος της λίμνης που θα δημιουργηθεί ανέρχεται σε 520 εκ. κυβικά μέτρα νερού, ενώ ο ωφέλιμος όγκος είναι 412 εκ. κ.μ. νερού. Η επιφάνεια του ταμιευτήρα στην ανώτατη στάθμη πλημμύρας είναι 21,9 τ.χ. Ο Υδροηλεκτρικός (ΥΗ) Σταθμός περιλαμβάνει δύο μονάδες με στροβίλους, ισχύος 78,5 μεγαβάτ ο καθένας, δηλαδή η συνολική ισχύς του σταθμού είναι 157 MW. Το εργοστάσιο θα παράγει 410 γιγαβατώρες ετησίως.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει και τις εξής κατασκευές: σήραγγα εκτροπής, δύο σήραγγες εκχειλιστών με θυροφράγματα, σήραγγα εκκενωτή πυθμένα, σήραγγα προσαγωγής, σήραγγες αποστραγγίσεων, φρεάτιο θυροφραγμάτων, οδικές σήραγγες. Εκτός από τον κυρίως σταθμό, προβλέπεται και μικρός ΥΗ σταθμός ισχύος 4,5 MW, στην έξοδο του εκκενωτή πυθμένα, για την εξασφάλιση της οικολογικής παροχής 4,5 κ.μ. νερού ανά δευτερόλεπτο.

Το υδροηλεκτρικό φράγμα είναι πολλαπλού σκοπού. Εκτός από την παραγωγή ενέργειας θα υδρεύσει τη Θεσσαλονίκη και θα ρυθμίσει τον ταμιευτήρια Πολυφύτου δηλαδή θα σταθεροποιηθούν οι διακυμάνσεις της λίμνης. Το φράγμα του Ιλαρίωνα αναμφισβήτητα είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για τούς νομούς Κοζάνης και Γρεβενών και ιδιαίτερα σημαντικό για την εθνική οικονομία. Περιβαλλοντικά και τουριστικά θα δημιουργήσει μία νέα λίμνη (Ιλαρίωνα) δίνοντας δυνατότητα μεγάλης τουριστικής αξιοποίησης και θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά το Δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα με την εξασφάλιση σε ετήσια βάση 140 εκ. κ.μ. νερού στην κοίτη του ποταμού, καθώς και το τοπίο της λίμνης Πολυφύτου.