Πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι, γεμάτο τοιχογραφίες, πολλές από τις οποίες δυστυχώς καταστράφηκαν. Τελευταία έγινε μία προσπάθεια συντήρησης της στέγης και γενικώς ολόκληρης της Εκκλησίας. Πολλές εικόνες και μάλιστα ιδιαίτερα σπάνιες, μαζί με το τέμπλο, δυστυχώς έχουν κλαπεί. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός πως μία σημαντική εικόνα, η οποία φέρει την ονομασία «Παναγία Ρόδον το Αμάραντον», μεταφέρθηκε στο κέντρο του χωριού κι έτσι σώθηκε. Κτίσθηκε το έτος 1539, χρονολογία η οποία προκύπτει από επιγραφή που υπάρχει στην εκκλησία.