Τα Καμβούνια Όρη μνημονεύονται από την αρχαιότητα και οι οικισμοί οι οποίοι είναι χτισμένοι στις παρυφές τους διαδραμάτισαν, κυρίως λόγω του φυσικού περάσματος προς τη Θεσσαλία, σημαντικό ρόλο στο διάβα της ιστορίας.

Βασικά αξιοθέατα δημοτικής ενότητας: