Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού, με τη συμμετοχή του στο έργο «Smart Tourism» του προγράμματος SMART+ – «Μίνι Πρόγραμμα για την προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC, στοχεύει στην ώθηση της τοπική οικονομίας μέσω της προβολής του τουριστικού δυναμικού του Δήμου.

Σκοπός του έργου, η ενίσχυση της ελκυστικότητας των εταίρων ως τουριστικών προορισμών, έτσι ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες προσφορές, νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες, και νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Κεντρικός άξονας της δράσης είναι ο ρόλος των καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και η προβολή τους μέσω ενημερωτικών ημερίδων με τίτλο: «Καινοτόμες Υπηρεσίες και ο Ρόλος τους στον Τουρισμό και στα Τοπικά Προϊόντα».

Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σερβίων – Βελβεντού, Πλατεία Ελευθερίας, Σέρβια.

Βασικός σκοπός είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με έμφαση στους opinion leaders, τους φορείς, τους συλλόγους, την τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε είδους εμπλεκόμενο με την τουριστική δραστηριότητα.